Monday, February 1, 2010

ius soli

Oleh Luthfi Widagao Eddyono

Asas ius soli (law of the soil) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorangberdasarkan negara tempat kelahiran atau mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran (citizenship by birth). Dengan kata lain, pewarganegaraan ini berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan.

No comments: