Posts

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 33 UUD 1945

Muatan Politik pada Lembaga Perwakilan

PERMOHONAN KOMBES. POL. (PURN.) SOFWAT HADI TIDAK DAPAT DITERIMA

Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (3) UU Advokat Diputuskan Tidak Dapat diterima

Pasal 35 Huruf (a) UU TKI Meminimalisir Pelecehan Seksual?

EKSISTENSI ORGANISASI ADVOKAT

PASAL 53 UU KPK TETAP BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT PALING LAMBAT TIGA TAHUN